วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2555

ประวัติวอลเลย์บอล

ประวัติวอลเลย์บอลไทย


ที่ห้องประชุมโรงเรียนยางอุ้มวิทยาคาร ตำบลยางอุ้ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุเนตร ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนยางอุ้มวิทยาคาร ได้กล่าวต้อนรับคณะครู นักเรียน จากสถานศึกษาหลายแห่ง ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) กาฬสินธุ์ เขต 2 ในโอกาสเยี่ยมชมและเตรียมความพร้อม เปิดศูนย์ประวัติศาสตร์อิงพื้นถิ่นอีสาน โดยมีนายดาวเรือง สิงหราช ผู้อำนวยการโรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ และผู้บริหารสถานศึกษา นำบุคลากรและนักเรียน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนยางอุ้มวิทยาคาร กล่าวว่า จุดแข็งของโรงเรียนยางอุ้มวิทยาคาร คือ การอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน ที่เป็นพื้นฐานของการผูกมัดความสัมพันธ์อันดีให้แน่นแฟ้น ตามวิถีประชาชนบทชาวไทยอีสานที่สงบ เรียบง่าย จึงมีนโยบายในการสะสมรวบรวมของดีอีสาน หรือศิลปะพื้นบ้าน และการสืบสานภูมิปัญญา ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในห้องเรียน และพัฒนาระบบการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนเกิดความรักความเทิดทูนในความเป็นพื้นถิ่นอีสาน ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคลสมัย 5 ธันวา มหาราช

ประวัติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น